Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Company products contact us payment gallery information
News Update 11 January 2014 Our Products Click on the page Products and Gallery Or Contact us +66909746580 E-Mail: webmaster@guppy-zone.com
 
 
  Information
 

Guppy ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงจัดเป็นปลาสวยงามประเภทหนึ่งที่มีผู้นิยม

เลี้ยงไว้ดูเล่นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีประมาณ

5 สายพันธุ์ได้แก่ Cobra (คอบร้า), Tuxedo (ทักซิโด้)

Mosaic(โมเสค), Grass(กร๊าซ) และSword tall (นกยูงหาง

ดาบ) พันธุ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะสวยงาม

แข็งแรงลำตัวใหญ่สมส่วน ไม่คดงอ มีการทรงตัวปกติครีบ

หางใหญ่ไมหักพับขณะว่ายและที่สำคัญมีสีสันลวดลาย

ตรงตามสายพันธุ์ สำหรับวิธีเลี้ยงปลาหางนกยูงให้มีสีสัน

สวยงามเพื่อให้ได้ราคาดีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


เลี้ยงปลาหางนกยูงแบบมืออาชีพ

ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงกินสัตว์น้ำ

ตัวเล็กเป็นอาหาร รวมทั้งลูกปลาตัวเล็กๆที่เกิดใหม่ด้วย

เมื่อปลามีอายุประมาณ 3เดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้ว

ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องแยกปลาเพศผู้กับเพศเมียไว้คนละบ่อ

เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองการแยกเพศทำได้เมื่อลูก

ปลามีอายุประมาณ 1 เดือนขึ้นไปวิธีเลี้ยงปลาหางนกยูง

มีขั้นตอน ดังนี้ เตรียมบ่อ ที่ใช้เลี้ยงตามต้องการ ทำความ

สะอาดผึ่งแดดให้แห้ง หลังจากนั้นเปิดน้ำใส่แช่ทิ้งไว้ 1 วัน

ก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงน้ำที่ใช้ใส่บ่อเลี้ยงปลาต้องเป็นน้ำ

สะอาดน้ำประปา ต้องไม่มีคลอรีนเจือปนอยู่ โดยพักน้ำทิ้ง

ไว้ประมาณ1สัปดาห์ น้ำบาดาล ทำเช่นเดียวกับน้ำประปา

คือพักน้ำทิ้งไว้ 1 สัปดาห์และเติมออกซิเจนตลอดเพื่อเป็น

การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ วัดค่าความเป็นกรด ด่าง

(pH)โดยใช้กระดาษทดสอบค่า pH จุ่มในน้ำแล้วนำสีที่ได

มาเทียบค่าให้มีค่าประมาณ6.5 ?7.5(กระดาษทดสอบหา

ซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั่วไป)


สำหรับอาหาร ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงจะกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่าอาหาร

สดจำพวก ลูกน้ำ ไรแดง ไรสีน้ำตาลไรทะเลที่มีชีวิตหรือ

อาหารปลาสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด อาหารควรให้

2 เวลาคือตอนเช้าและตอนเย็นตอนเช้าควรเป็นอาหาร

สดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยนำไปแช่ด่างทับทิมขั้นตอน

คือนำด่างทับทิมประมาณหยิบมือ ละลายน้ำ นำไรแดง

หรืออาหารสดอื่นๆลงแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 วินาทีแล้ว

ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งตอนเย็นอาจเปลี่ยนไปให้อาหาร

สำเร็จรูปแทนได้ เมื่อให้อาหารปลาเสร็จแล้วควรดูว่าปลา

กินหมดหรือไม่ ให้น้อยไปหรือไม่สังเกตได้จากปลากินหมด

เร็วมาก ก็ให้เพิ่มอีกแต่หากให้อาหารเยอะไปมีเศษอาหาร

เหลือ ให้ตักทิ้งอาหารสดที่กล่าวมาสามารถหาซื้อได้ตาม

ร้านขายปลาสวยงามทั่วไป หรือที่ตลาดนัดสวนจตุจักร

สิ่งสำคัญควรให้อาหารสดจำพวกไรแดงไรทะเลดีกว่าให้

อาหารสำเร็จรูปเพราะปลาจะได้มีสีสันที่สวยงามการทำ

ความสะอาดแต่ละสัปดาห์ ควรดูดน้ำก้นบ่อเอาขยะออก

และให้เหลือน้ำเก่าประมาณครึ่งบ่อจากนั้นจึงเติมน้ำใหม่

ลงไป สาเหตุที่ไม่เทออกทั้งหมด เพื่อให้ปลาปรับตัวได้

และในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ให้ล้างทำความสะอาดบ่อ

และเปลี่ยนน้ำใหม่

 

 

 
ผู้จัดทำ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Feedback : Webmaster@guppy-zone.com
   
 
 
 
Designated trademarks and brands are the property of Guppy-Zone Only
Copyright © 2009 Guppy-Zone.com. All Rights Reserved. Webdesign By cheevin
     
 

free counters